Mankby och Bobäck hållplatser förblir stängda

Stängs. Plankorsningen vid Bobäcks gamla tåghållplats ska stängas. Bild: Ksf Media/Arkiv/Olle Hakala

VR och Trafikverket säger nej till att öppna de nedlagda tåghållplatserna i Mankby i Esbo och Bobäck i Kyrkslätt.

Enligt Trafikverket skulle en öppning av hållplatserna kräva investeringar för 1-2 miljoner euro för varje hållplats. Trafikverket har redan inlett arbetet med att stänga plankorsningen i Bobäck. Trafikverket påpekar också att passagerarunderlaget är för litet för att det skulle löna sig att öppna hållplatserna, som lades ner i fjol.

VR motiverar sitt beslut med att trafiken till Kyrkslätt blir långsammare om hållplatserna öppnas. Från Bobäck och Mankby finns bussförbindelser till Masaby och Köklax stationer.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03