Mankby och Bobäck är bästa platsen för en depå anser Nylands landskapsstyrelse

I framtiden kan det bli aktuellt med en placering av depån i Mankby och Bobäck. Bild: Niklas Talllqvist/HBL-arkiv

Nylands landskapsstyrelse vill att en järnvägsdepå placeras i Mankby och Bobäck. Styrelsens beslut är en stark signal för en fortsatt planering av en depå i Esbo och Kyrkslätt.

Nylands landskapsstyrelse behandlade på måndag frågan om var en järnvägsdepå i framtiden ska placeras, inom ramen för den övergripande landskapsplanen Nyland 2050.Med rösterna 11-4 anser styrelsen att...