Mångsidig språkundervisning förbereder för global arbetsmarknad

Att kunna tillägna sig nya färdigheter och kunskaper förutsätter att man kan kommunicera, och därför är språket det viktigaste arbetsredskapet.