Mangroveträskets gåtfulla skönhet fångad och identifierad

Studier visar att varanerna på New Ireland (V. douarrha) skiljer sig från de vanliga mangrovevaranerna (V. indicus). Den har levat isolerat så länge att den har utvecklats till en egen art. Bild: Valter Weijola

Forskare har återupptäckt en varan som endast lever på en ögrupp i Papua Nya Guinea och som gäckat vetenskapen sedan ett skeppsbrott för snart 200 år sedan. Valter Weijola från Åbo universitet fångade ödlan med list.

Den har namngivits Varanus douarrha, och den kunde heta nyirländsk mangrovevaran om den hade ett svenskt namn. Ödlan kan bli över 1,3 meter lång och är veterligen den största djurart som endast lever på New Ireland i Bismarckarkipelagen i Papua Nya Guinea.

– Varanen är det enda stora ryggradsdjuret som har klarat sig på New Ireland. Den är något av en relikt, säger Valter Weijola vid Åbo universitet som återupptäckte den nästan bortglömda ödlan och återbeskrev den i Australian Journal of Zoology.

Fyndet är intressant eftersom man trott att arten var felbestämd från början, att den ödla som René Lesson beskrev för vetenskapen på 1800-talet i själva verket var av samma art som varanerna på grannöarna. Det har man inte kunnat klarlägga eftersom det exemplar fransmannen fångade in försvann på hemresan när hans skepp förliste vid Godahoppsudden 1824.

Forskarna har nog vetat att det lever varaner på New Ireland, men det har varit oklart vilka arter de tillhör.

– Det är intressant att vi nu vet att det finns fyra och inte bara två arter av varaner på Bismarcköarna, säger Weijola som också upptäckte arten Varanus semotus på Mussau i samma ögrupp.

Forskarna har vetat att flera andra av New Irelands endemiska arter (som förekommer endast där) har dött ut för flera tusen år sedan. De färska upptäckterna visar att någon art ändå har klarat sig till modern tid.

– Man har hittat subfossil och benrester av ett flertal fågelarter som aldrig kunnat flyga och en storvuxen råtta. De har hittats i grottor där människorna levde, och de verkar alla ha dött ut efter människans ankomst för cirka trettiotusen år sedan, säger Weijola.

Den återupptäckta mangrovevaranen är en av världens cirka 90 arter i sitt släkte. Artmångfalden är störst i Australien och på Stillahavsöarna där det finns ont om större rovdäggdjur. Varanerna är förvånansvärt dåligt kända eftersom de är skygga och lever i svårtillgängliga miljöer. Bild: Valter Weijola

Ödlan i öglan

Valter Weijola tillbringade flera månader i fält, bland annat med uppdraget att fånga in några varaner för nogrannare studier. Det är inte alldeles enkelt. Den lever ofta i svårforcerade mangroveträsk, men dessbättre verkar den vara rätt allmän.

– Man hittar den nog bara man vet hur man ska leta efter den och samarbetar med lokala jägare, säger han.

Hur ska man leta?

– Det gäller att gå lugnt och tyst genom lämpliga habitat. Varanen solbadar ofta i träden.

Och hur fångar man en varan?

– Ofta använder jag en lång käpp eller påle med ögla i ändan. Sedan gäller det att försiktigt smyga sig närmare och få öglan trädd över huvudet. Man kan också använda fällor, men det brukar jag undvika.

Är det svårt?

– Det kan vara det, för varanerna är kvicka. Om de springer undan eller klättrar högt upp i trädet har man inte en chans.

Dessutom, berättar Valter Weijola, är Papua Nya Guineas varaner generellt väldigt skygga eftersom de jagas allmänt.

– Folk äter köttet och använder skinnet för trummor. På universalspråket pidgin kallas varanerna för trumödlor. På vissa håll är invånarna adventister som inte äter kött, och där är varanerna betydligt mindre skygga, säger han.

Varanerna själva är däremot opportunistiska rovdjur som äter allt de får tag på – krabbor, ödlor, fåglar, insekter, gnagare eller kadaver.

Fastighetsfonder ger den privata placeraren möjlighet att dra nytta av fastighetsmarknadens stabila avkastning

Mer läsning