Mångfald och enfald

Skarvens framfart kan man ha en åsikt om utan att äga en enda holme.

Med anledning av Bernt Nordmans bemötande (HBL 24.4) av Nils Torvalds tidigare skrivelse kan jag inte låta bli några kommentarer. Nordman framhåller att lagstiftningen har gjort naturorganisationer till bevakare av det allmänna intresset. Utan att avse Nordman personligen vill jag då ha sagt att det är osakligt att man från dessa organisationer låter sådana personer komma till tals som uppträder som om de vore närmaste arvingar till självaste skapelsens fader. Oberoende av hur andra personer, däribland erkända fackmän, försöker få till stånd ett meningsfullt åsiktsutbyte upprepas samma ord som i ett mantra. Det skapar ingen mångfald, men visar en stor enfald.

Skarvens framfart kan man ha en åsikt om utan att äga en enda holme. Efter över 60 år av vistelse i vår unika skärgård från Lovisa till Eckerö har även jag en uppfattning om hur skärgården borde få se ut – i det allmännas intresse.

Johan Andsten Borgå

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46