Mångdubbelt fler skyddshem behövs: "Dags att infria löften"

Bild: Lauri Asanti

Ministrarna Juha Rehula (C) och Petteri Orpo (Saml) lovade i en debattartikel i vintras att förbättra tillgången till skyddshem. Nu påminner organisationer om att det är dags att infria löftena – och att Finland ligger långt från målet i Istanbulavtalet som ratificerades i fjol.

Familjeservice och barnskydd lyftes fram redan i regeringsprogrammet – men i årets budget är summan som vikts för skyddshem – det vill säga jourlägenheter för familjer som utsätts för våld eller hot – densamma som 2015.

– De knappt 120 familjeplatser som erbjuds i jourlägenheter motsvarar inte tillnärmelsevis den plikt som står i Istanbulavtalet, skrev Hanna Mäntylä (Sannf), numera social- och hälsovårdsminister, före riksdagsvalet.

Enligt Europarådets rekommendation behövs det i Finland över 500 platser.

Detsamma konstaterade omsorgsminister Juha Rehula (C) och inrikesminister Petteri Orpo (Saml) i en uppmärksammad debattartikel där de uppmanade till nolltolerans mot trakasserier, sexuellt våld och våld i närrelationer.

Amnesty och ett flertal organisationer påminner om att det är dags att infria förpliktelserna i Istanbulkonventionen.

Regeringens budgetramförhandlingar inleds på tisdag.

Hundratals utan plats

Hundratals kvinnor, många med barn i släptåg, har under fjolåret blivit utan plats i skyddshem. I Helsingfors fick 348 vuxna – och då är inte barnen inräknade – budet att platserna på skyddshemmen är fulla. I Vanda var siffran 237 vuxna och uppskattningsvis 250 barn.

– Om alla platser är fyllda kan situationen tillfälligt lösas genom att inkvartera fler än det finns platser. Men i övrigt styrs klienten om till socialvårdens krisjour som i sin tur bedömer vad som är den mest trygga lösningen. Ingen lämnas utan hjälp, säger Riitta Särkelä, generalsekreterare på Förbundet för mödra- och skyddshem.

Men någon hållbar lösning för framtiden är det inte att försöka finna andra lösningar, eftersom familjerna behöver mer än bara än plats att vistas på.

– Som jag ser det är fler familjeplatser bäst. Det är svårt att bryta våldet utan yrkeskunnig hjälp, säger Särkelä.

Rehula och Orpo lovade i vintras offentligt att det från och med 2017 skulle vikas 2 miljoner mer per år för skyddshemmen.

– Men Europarådets rekommendation är 500 platser. Det är knappast realistiskt att nå det snabbt, men det kan göras stegvis. Redan 2–4 miljoner till per år vore till hjälp. Finland har förbundit sig till Istanbulkonventionen, säger Särkelä.

Behovet av fler platser är stort i storstäderna, men dessutom behövs lösningar för glesbygden i hela norra Finland, där det närmaste skyddshemmet ligger i Rovaniemi.

Ursäkt som straff

Amnesty uttrycker dessutom sin oro över att många fall av våld eller sexuellt våld i närrelationer löses via förlikning, där offren är mindre benägna att kräva något annat straff än en ursäkt.

I förrfjol behandlades 1 900 fall av våld i närrelationer via förlikning, och det är 16 procent av alla förlikningsprocesser. Över hälften av alla förlikningsfall resulterar i icke-materiella avtal. Det innebär att det i ett familjevåldsfall kan vara till exempel en ursäkt till offret, eller ett löfte om förändrat beteende.

Också Särkelä påpekar att dynamiken i en sådan situation gör att den våldsamma parten har en fördel.

– Men när det gäller våld i närrelationer betonar vi att det är viktigt att arbeta med alla, också barnen. Den våldsamma parten behöver dessutom professionell hjälp för att bryta beteendemönstret. Det gäller ju inte bara den nuvarande relationen utan eventuella kommande relationer.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning