Mängder av arbetsredovisningar görs ännu på finska inom Helsingfors

År efter år gör vi, trots att vi har svenskan som modersmål och jobbar på otaliga svenskspråkiga enheter i Helsingfors, våra månatliga arbetslistor, semesteransökningar med mera på finska.

Direktören vid svenska servicehelheten, kvalitets- och servicechefen vid Företagshälsan Helsingfors, senior HR-partnern på svenska servicehelheten, servicechef vid Ekonomiförvaltningstjänsten på Helsingfors stad och direktören för marknadsföring och kommunikation på Seure svarar (HBL Debatt 1.3) en barnskötare som (HBL Debatt 14.2) påtalar brister i stadens och bemanningsföretagens bemötande av anställda jämställt på de båda officiella inhemska språken.

Den här barnskötaren applåderar de framstegsvänliga insatser som cheferna och direktörerna ovan förverkligat och presenterar i sin insändare. Men barnskötaren vill fortsättningsvis – och många med hen ur även andra branscher – understryka följande. År efter år gör vi, trots att vi har svenskan som modersmål och jobbar på otaliga svenskspråkiga enheter i Helsingfors, våra månatliga arbetslistor, semesteransökningar, sjukanmälningar, anhållan om studieledigheter, rehabiliteringsansökningar, ansökningar om betalda och obetalda ledigheter, familjeledighetsansökningar, övriga frånvaroansökningar och distansarbetsansökningar på finska.

Och liksom Martina Harms-Aalto konstaterar (HBL Debatt 4.3) är inte heller det här "språkgnäll" utan fakta. Vad hjälper vida beryktade språkliga insatser från och på hög nivå så länge donarnas fullständigt vardagliga och nödvändiga regelbundna arbetsredovisningar måste ske utanför de grundlagsenliga rättigheterna till sitt eget modersmål?

Monika Pensar, barnskötare, Helsingfors

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning