Mängden ytvatten på jorden har ökat

Stora vattenmassor är koncentrerade i Skandinavien, bland annat i älvar i Finland. Bild: Mostphotos

Mängden ytvatten på jorden har ökat kraftigt sedan 1980-talet. Alla kontinenter har blivit blötare, en effekt av att nya vattensamlingar har bildats över stora områden, enligt en ny studie.

Detta kan komma som en överraskning för många eftersom vi ofta hör rapporter i medierna om länder som drabbats av svår torka och vattenbrist.

Men faktum är att sådana händelser inte är alltigenom typiska för världen i stort. Den nya studien, som publiceras i Nature, avslöjar att det tvärtom blivit mer ytvatten på jorden de senaste 30 åren.

Forskarna har analyserat drygt tre miljoner satellitbilder, tagna mellan 1984 och 2015, och följt förändringarna av ytvattenförekomsten på alla kontinenter från månad till månad i små rutor som täcker 900 kvadratmeter.

Förluster och vinster

Resultatet visar att ytvattnet har försvunnit helt och hållet från ett område lika stort som Portugal, totalt 90 000 kvadratkilometer.

Det mesta av detta vatten, 70 procent, har gått förlorat i Mellanöstern och Centralasien. De största minskningarna har noterats i Kazakstan, Uzbekistan, Iran, Irak och Afghanistan som alla har förlorat runt 50 procent av sitt ytvatten.

Å andra sidan har nytt ytvatten i form av sjöar, dammar och vattendrag uppstått på andra platser på jorden över en dubbelt så stor yta, 184 000 kvadratkilometer.

Blötare Nordamerika

Faktum är att alla kontinenter uppvisar positiva siffror. Stora delar av södra och östra USA och centrala Kanada har mer ytvatten nu än tidigare. I Asien har den tibetanska högplatån blivit blötare.

Orsakerna till förändringarna är delvis förändrade nederbördsmönster på grund av klimatuppvärmningen.

Men mänskliga åtgärder påverkar också vattenförekomsten. I Mellanöstern och Centralasien beror förlusterna i hög grad på att stora mängder vatten letts bort från floder och sjöar till jordbruksmarker. Ökningen av vattentillgångarna i många länder beror på att fler dammar konstruerats där ytvattnet samlas upp.

Med ytvatten menas allt vatten som finns samlat i sjöar, floder, vattendrag, våtmarker och dammar på jorden. Oceanerna är med andra ord inte inräknade.

Detta ytvatten täcker i dag 2,78 miljoner kvadratkilometer, en yta nästan lika stor som Indien.

Mycket av vattnet finns samlat i ett fåtal mycket stora sjöar, exempelvis Bajkalsjön i Sibirien, Victoriasjön i Centralafrika, och Stora sjöarna på gränsen mellan USA och Kanada.

Stora vattenmassor är också koncentrerade i älvar, sjöar och myrar i de nordligaste regionerna på norra halvklotet, i Skandinavien, Finland, norra Kanada, och Sibirien.

Källa: Nature

Aktia Aktiecertifikat Renare Europa ger tidsenlig diversitet åt placeringsportföljen

Mer läsning