Mängden sex påverkar kvinnans klimakterium

Mängden sex tycks påverka huruvida kvinnan går in i övergångsåldern tidigt eller sent. Arkivbild. Bild: Isabell Höjman/TT

Det tycks finnas ett direkt samband mellan mängden sex och sannolikheten för när en kvinna kommer i klimakteriet. Ju mer sex, desto senare går kvinnan in i övergångsåldern.

Klimakteriet, även kallad menopausen, inträffar normalt i 45- till 55-årsåldern. Men kvinnor lever oftast betydligt längre än så. Förutom vi människor finns det bara fyra andra arter, samtliga tandval...