Mängden blågröna alger i havet ökar – men usla vädret bromsar blomningen

Blågröna alger. Bild: Roni Rekomaa/Lehtikuva

I Finlands södra och sydvästra havsområden har mängden blågrönalger ökat. I sjöarna är mängden blågrönalger liten för tidpunkten.

Finlands miljöcentral meddelar att ytblomningar också har observerats. Om det ostabila vädret fortsätter är det ändå osannolikt att ytblomningen ökar.

De senaste algobservationerna kan ses på informationssidan för finska sjöar och havsområden.

– Informationen baserar sig på tolkningar av satellitbilder, observationer som Gränsbevakningsväsendets piloter gjort och de mätningar som M/S Silja Serenades alginstrument tagit i havet mellan Helsingfors och Stockholm, säger forskaren Sirpa Lehtinen vid Finlands miljöcentral i ett pressmeddelande.

Under den gångna veckan har algobservationer gjorts på några håll i Finska viken, Skärgårdshavet och Bottenhavet.

I sjöarna har algsituationen varit bättre än tidigare.

– Algobservationerna i våra sjöar har varit klart färre än vad som är typiskt för det här skedet av sommaren. På enstaka ställen har dock rikliga mängder blågröna alger rapporterats. Om det kyliga och blåsiga vädret fortsätter är risken för riklig ytblomning liten, säger Marko Järvinen vid Finlands miljöcentral.

Miljöcentralen påminner om att det är skäl att vara försiktig i vattenområden där blågröna alger finns. Algerna kan alltid utgöra en hälsorisk. Misstänker man fall av förgiftning ska man genast söka sig till vård och djur ska föras till veterinär.

Trädgårdsstaden har kvar sin charm

På 1950-talet gjorde den moderna trädgårdsstaden Hagalund finländsk stadsplanering världsberömd. I dag är det både gammalt och nytt boende som får bostadsköpare att vända sina blickar hitåt. 3.9.2019 - 09.17

Mer läsning