Många vill ta över lokaltågstrafiken om tre år

Bild: Lehtikuva/Emmi Korhonen

Ett tiotal bolag har redan visat intresse för att sköta lokaltågstrafiken i Helsingforsregionen från 2021. Och några till väntas dyka upp i mars när anbudsförfarandet inleds. – Vi söker en snabb och hungrig aktör vars huvudfokus är att driva och utveckla just vår verksamhet, säger HRT:s Kimmo Sinisalo.

Den som från 2021 vill driva lokaltågstrafik i Helsingforsregionen kan börja anmäla sitt intresse nu i mars. Planerna på att konkurrensutsätta trafiken har funnits i många år, men det formella beslutet fattade styrelsen för Helsingforsregionens trafik (HRT) häromveckan. Konkurrensutsättningen gäller den trafik som VR sköter i dag.

HRT har redan förhandlat med ett tiotal trafikoperatörer runtom i världen och intresset är stort. Det säger Kimmo Sinisalo, avtalschef på HRT.

– Vi räknar med att ytterligare några anmäler sitt intresse när anbudsförfarandet börjar. Däremot tror vi inte att det dyker upp några överraskningsnamn. Vi har redan haft kontakt med så många och kartlagt marknaden, så vi vet rätt bra vilket intresse som finns.

– Om vi ska finnas i Finland vill vi ha så mycket som möjligt att göra där, säger MTR Nordics affärsutvecklingdirektör Andreas Jensen. Bild: MTR/Claes Nyberg

För att ha en chans måste de tävlande kunna visa upp erfarenhet av att framgångsrikt ha skött motsvarande verksamhet under liknande omständigheter.

– Vi måste kunna lita på att operatören har förutsättningar att sköta uppdraget. Flera sådana aktörer är redan med i processen, säger Sinisalo.

Vad hoppas ni att en eventuell ny operatör ska göra bättre än VR i dag?

– VR är en stor och stel organisation. Även om pendeltågstrafiken i huvudstadsregionen har höga passagerarsiffror, så är verksamheten bara en bisyssla i VR:s stora organisation. Vi söker en mer lättrörlig och hungrig aktör vars huvudfokus är att driva och utveckla just vår verksamhet. Dessutom ska den vara kostnadseffektiv och kundnära, så att man i både planeringen och den dagliga verksamheten bättre beaktar kundernas bästa, till exempel när det gäller att hitta flexibla lösningar vid störningar i trafiken.

Det är besparingar och effektivitet som i hög grad styr processen. HRT:s mål är ett avtal som ger 5–10 procent lägre kostnader jämfört med nuvarande avtal med VR. Dessutom vill man att kostnadsstrukturerna ska vara mera genomskinliga än i dag.

Planen var att konkurrensutsättningsprocessen skulle ha inletts redan för ett par år sedan, men VR fick tilläggstid när bolaget sänkte priset med 30 miljoner euro.

– Vi har sett att verksamheten går att effektivera och tror att det går att göra ännu mer. Men vi prutar inte på kvaliteten. Målet är en pålitlig trafik och en förbättrad kundupplevelse.

Vad är det som lockar trafikoperatörer till Helsingforsregionen?

– Det handlar om ett säkert kontrakt. När samhället tillhandahåller materiel och infrastruktur kan bolaget koncentrera sig på att sköta driften. Lyckas man med det så finns det nästan inga ekonomiska risker med verksamheten.

Fordonen, de 81 schweiziska Flirt-tågen, överlåts kostnadsfritt för att användas av operatören. Tågen ägs av aktiebolaget Huvudstadsregionens Vagnpark som HRT och VR grundade redan 2004 som ett led i förberedelserna för konkurrensutsättningen. HRT:s ägarkommuner har köpt ut VR ur bolaget för att VR ska kunna delta i anbudsförfarandet på lika villkor som de övriga budgivarna.

fakta

Start 27 juni 2021

Styrelsen för Helsingforsregionens trafik (HRT) beslöt den 13 februari formellt att konkurrensutsätta lokaltågstrafiken i Helsingforsregionen, men en konkurrensutsättning har förberetts i flera år.

Konkurrensutsättningen gäller lokaltrafiken på Ringbanan, Stambanan till Kervo och Kustbanan till Sjundeå, den trafik som VR sköter i dag.

I det första skedet av processen bedöms budgivarnas lämplighet. Målet är att i början av sommaren slå fast vilka bolag som går vidare, för att slutligen presentera vinnaren i april 2020. Vinnaren tar över trafiken den 27 juni 2021.

Den personal som nu ansvarar för trafiken övergår i tjänst hos den som vinner anbudstävlingen.

Att trafikoperatören kan använda utrustningen och infrastrukturen gratis förklarar Sinisalo med att det handlar om en samhällsservice och att HRT:s uppgift är att se till att invånarna har tillgång till servicen och kan röra sig i regionen.

– Då är det mest ändamålsenligt att kapitalinvesteringarna görs av det offentliga, och sedan drar man nytta av de styrkor som affärsverksamhet kan erbjuda, det vill säga en flexibel och effektiv drift av verksamheten.

HRT tar hand om alla biljettintäkter men betalar trafikoperatören för driften av trafiken. Enligt Sinisalo är det här en vanlig modell i urban lokaltrafik. I till exempel Stockholm är det Storstockholms Lokaltrafik, SL, som äger tågen medan den stora Hongkong-baserade MTR-koncernen förfogar över dem och sköter trafiken. MTR sköter tunnelbanan sedan 2009 och pendeltågtrafiken sedan 2016.

Vill komma in i Finland

MTR, som också är en stor trafikoperatör i till exempel Australien och Storbritannien, har inte gjort någon hemlighet av att man är intresserad av mer tågtrafik i Norden.

– Vi har valt att expandera till platser där trafiken är avreglerad och där det är möjligt att komma in. Finland är intressant med tanke på den breda avreglering som väntar, först i Helsingfors, men också andra delar av Finland är intressanta. Om vi ska finnas i Finland vill vi ha så mycket som möjligt att göra där, säger MTR Nordics affärsutvecklingsdirektör Andreas Jensen.

Enligt Jensen har HRT gjort ett gott förarbete inför avregleringen.

– Vi har varit i dialog med dem en längre tid och tycker att de jobbar strukturerat. Det ser ut som om de har tagit till sig lärdomar från andra ställen där man gjort samma resa.

MTR gillar dessutom att kontraktstiden är tillräckligt lång, tio år med option på tre års förlängning. Det ger möjlighet att inte bara förvalta den trafik som finns, utan att också utveckla den.

– På tio år hinner man visa resultat. Det handlar om stora operationer med många anställda, så det tar lite tid att göra en förbättringsresa fram till kunden, så att det märks en skillnad.

Vad tror ni att ni skulle kunna göra bättre i Helsingforstrafiken?

– Vi tror att servicen kan förbättras, beroende på vilka frihetsgrader kontraktet ger. I Stockholm har vi förbättrat punktligheten samt kund- och medarbetarnöjdheten.

Punktlighet och kundnöjdhet är argument som också VR lyfter fram för att visa varför bolaget också i fortsättningen är mest lämpat att sköta trafiken. VR har meddelat att man kommer att delta i anbudsförfarandet.

– Vi tror att vår långa erfarenhet av de lokala förhållandena och vårt långsiktiga utvecklingsarbete ger VR goda förutsättningar att lyckas i konkurrensutsättningen, säger VR:s lokaltrafikschef Teemu Sipilä i ett pressmeddelande.

Kim Herold: ”Motorsängen hjälper mot snarkningarna”

Musikern Kim Herold, även känd från tv-programmet Selviytyjät, har märkt att en bra säng gör det lättare att återhämta sig och att den till och med förebygger idrottsskador. 5.11.2019 - 14.22

Mer läsning