Äldre män vill flytta då de går i pension

Bild: Mostphotos

Många finländare är intresserade att flytta till en annan ort i samband med att de går i pension.

Det här framgår av en undersökning som Kiinteistömaailma och Danske Bank låtit göra. Hela 38 procent sade att de är intresserade av att flytta till en annan ort i Finland.

Varannan drömmer om att bo utomlands en del av året medan en fjärdedel är intresserade av att helt lämna Finland då de går i pension.

Flyttivern är större bland männen än bland kvinnorna. Regionalt sett är flyttivern störst i Nyland och minst i norra och östra Finland. 

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46