Unga vill bo utomlands för att främja karriären

Bild: Mostphotos

Unga finländare mellan 18 och 35 år ser positivt på arbetslivets internationalisering. Många är redo att flytta utomlands för att få ett uppsving i karriären, enligt en utredning som den fackliga centralorganisationen Akava har låtit göra.

44 procent av finländare i åldern 18 till 35 tror att de kan förbättra sitt värde på arbetsmarknaden och få bättre karriärmöjligheter genom att flytta utomlands. Lika många tycker att det är viktigt med en internationell arbetsmiljö. Det framgår av en enkätundersökning som Akava har låtit göra.

– Internationalitet är en självklar del av arbetslivet och en viktig utvecklingsmöjlighet för många högskoleutbildade unga. Väldigt få som funderar på att flytta utomlands motiverar flytten med ett tvång, som exempelvis svårigheter att hitta jobb i hemlandet. I synnerhet män och unga med högre högskoleexamen ser utlandsflytten som en reell möjlighet, säger Akavas sakkunniga Miika Sahamies i ett pressmeddelande.

Det internationella intresset syns också i hur unga högutbildade vill utveckla framtidens Finland. Fler än sju av tio som svarade på enkäten anser att EU-medlemskapet är viktigt. Bara 18 procent förhåller sig kritiskt till EU-frågan.

– EU är oersättlig för Finlands internationella position. Ungefär hälften av Finlands utbytesprogram för högskolor och yrkesskolor finansieras genom EU:s Erasmus-program. Över 235 000 finländare har tagit del av programmet under de trettio åren som det har funnits. Det syns redan i dag att unga arbetstagare har samlat på sig internationellt kunnande under studietiden, säger Sahamies.

Samtidigt som finländare tar med sig globalt kunnande tillbaka till Finland, kan vårt land också dra nytta av internationell arbetskraft. 55 procent av de unga högutbildade som deltagit i undersökningen tror att Finlands arbetsliv kräver internationell arbetskraft i större utsträckning i framtiden.

Ungefär 1 000 personer svarade på Aula Researchs enkätundersökning i januari och februari.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03