Många unga forskare överväger lämna forskningen

Universiteten erbjuder dåligt med karriärmöjligheter för unga forskare visar ny undersökning. Bild: SPT/Ari Sundberg

Universiteten är inte längre attraktiva arbetsplatser för unga forskare. Hälften av unga forskare planerar att lämna forskningen helt.

Tidsbundna arbetsförhållanden och korta anställningar, osäkra karriärmöjligheter och ständig konkurrens kombinerat med nedskärningar i universiteten och de försämrade utsikterna på forskningsfältet som högskolepolitiken lett till är faktorer som gör att allt fler unga forskare överväger att kasta in handduken.

Det visar en undersökning som Forskarförbundet gjort bland unga forskare. 58,4 procent av de tillfrågade har övervägt att söka sig till den privata arbetsmarknaden och 48,7 procent funderar på att byta bransch helt och hållet. Över 70 procent av unga forskare känner oro inför de osäkra karriärmöjligheterna.

– Det är tungt att läsa om de unga forskarnas oro över framtiden, säger Lotta Alhonnoro som är vice ordförande för arbetsgruppen för unga forskare vid Forskarförbundet.

– Vill man ha en högklassig forskning som har en relevans så måste man satsa på forskarnas karriärmöjligheter och arbetshälsa, säger Alhonnoro.

I takt med att antalet utbildade doktorer ökar förändras och utvecklas även forskarrollen i samhället. Alla som doktorerar kan inte få jobb på ett universitet eller ett forskningsinstitut.

– Unga forskare är beredda att planera för en karriär utanför forskarsamfundet, säger forskardoktor Tommi Kokkonen vid Helsingfors universitet som analyserat undersökningsresultaten.

– De unga forskarna utgör universitetens framtid. Men bristande finansiering och korta anställningar gör universiteten snarare frånstötande än tilldragande, säger Johanna Moisio som är verksamhetsledare vid Forskarförbundet.