Många tvåor utan eftisplats

Bild: Mostphotos

Nästan dubbelt fler andraklassare än i fjol blir utan eftisplats i Helsingfors. På svenskt håll har 77 barn blivit utan plats, totalt är det tusen barn som blivit utan.

Den här veckan har många Helsingforsfamiljer fått något nytt att grubbla över under sommaren: vart ska deras andraklassare ta vägen efter skolan under nästa läsår? I Minerva, Nordsjö, Botby, Haga, Kottby och Degerö har totalt 77 blivande tvåor fått besked om att det inte finns plats för dem på eftis nästa läsår.

I Esbo och Vanda däremot får alla svenskspråkiga tvåor som sökt en plats på eftis.

– I fjol blev 34 tvåor utan den plats de ansökt om. Att det nu är dubbelt fler beror på att årskullarna växer. I år var antalet ansökningar femtio fler än i fjol, förklarar Jenni Tirronen, specialplanerare vid utbildningsverket i Helsingfors.

Antalet barn ökar men budgeten för eftisverksamheten ökar inte i samma takt.

– Vi har i flera år påpekat att situationen för eftisverksamheten ser dålig ut om den inte får mer resurser, men varken i fjol eller i år har resurserna ökat.

I hela staden blir sammanlagt tusen finska och svenska barn utan eftisplats. Att ge dem alla en plats hade enligt Tirronen kostat 1,5 miljoner. En peng som ett antal stadsfullmäktigeledamöter med Yrjö Hakanen (FKP) i spetsen anser att staden borde hosta fram. I onsdags lämnade de in en motion om att staden i brådskande ordning ska ordna eftisplats till alla de andraklassare som blivit utan.

Hur platserna fördelas beror på hur många platser som finns på de olika eftisarna, hur många ettor det finns och vilka andra alternativ som eventuellt står till buds i närheten.

– Vi försöker se på helheten för hela staden då resurserna fördelas och jämka så gott det går. I år har vi uppmanat rektorerna att prioritera tvåorna om de ordnar klubbverksamhet. Stadens parker är också ett alternativ, säger Tirronen.

Men parkverksamheten för eftermiddagsbarnen är inte på svenska, även om utbildningsverket signalerat till barnomsorgsverket om behovet.

Ordnar eget eftis

I Minerva blev alla andraklassare redan i fjol utan eftisplats, och där löste föräldrarna situationen genom att hastigt stampa fram ett eget eftis i Hem och Skola-föreningens regi. Eftiset finansierades med avgifter och stiftelsepengar, och i våras ansökte föreningen på nytt om medel för den händelse att tvåorna igen skulle bli utan plats. Beredskap finns alltså och de familjer i Minerva som fått ett nekande besked – hela 22 stycken – kan pusta ut.

Annat var det i fjol. Då inledde tvåorna terminen med att traska över Runebergsgatan till Edesvikens lekpark, "Taivis". Ytterligare oro skapade den tragiska olyckan då en skolflicka blev överkörd i samma kvarter strax efter skolstart.

– Parken är okej i sig, och att ledarna där talar finska kunde ha varit bara bra. Men det kändes helt otänkbart att barnen skulle korsa Runebergsgatan på egen hand, kanske flera gånger om dagen då de också deltar i eftermiddagsklubbar i skolan, säger Camilla Grönholm, som har en son som gick i tvåan i fjol.

Det var Grönholm som tog på sig ansvaret för att administrera tvåornas eftis, en fritidssyssla som slukat många timmar i månaden.

– I år behöver vi en eftisledare till då barnen är så många och vi har redan börjat söka. Nackdelen med ett litet eftis är att den enda gången som eftisledaren var sjuk blev det problem. Nu har vi försäkrat oss om inhoppare.

I Minervas eftis betalar familjerna samma avgift som vid stadens eftisplatser. Men bara avgiften förslår inte för verksamheten, då den verkliga kostnaden är betydligt högre.

Grönblom förundrar sig över hur staden resonerar då vissa tvåor blir utan plats.

– I en del länder får barn under tolv inte vara ensamma hemma. Hur skiljer de sig från våra? Timmarna efter skolan är en väldigt lång tid för ett litet barn att vara ensamt, och dessutom är eftis också socialt utvecklande. Det borde vara lika för alla, och inte så att en del blir utanför.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Skall man beakta FN:s hållbarhetsmål när man väljer utbildning?

Mer läsning