Många teknologistuderande är utmattade – "inte hållbart att studenterna är slutkörda innan de når arbetslivet"

Nästan hälften av teknologistuderande känner oro och stress över studierna även på fritiden. Det känner Siiri Korhonen, magisterstuderande på Aalto-universitetet, igen sig i. Bild: Kristoffer Åberg

En kombination av press att få examen på utsatt tid, tävlingsanda och oro för världsläget stressar studenterna inom teknologibranschen. En färsk undersökning visar att hälften av teknologistuderande oroar sig över studier även på fritiden.

Över 40 procent av teknologistuderande på universitetsnivå känner sig ofta eller regelbundet oroade över att de inte kommer att orka med studierna. Det visar Tekniikan akateemisets (TEK) årliga studen...