Många stormar kring staten som ägare – minns du de här affärerna?

Statens ägande i Finnair har varit föremål för konflikter både 2012 och 2017. Bild: Antti Aimo-Koivisto

Det har stormat många gånger kring statens roll som ägare i bolag. Här är några exempel från gångna år.

• Mars 2016 Finnair-styrelsens belöningsutskott beslöt att bevilja dåvarande vd:n Pekka Vauramo en så kallad tilläggspension. Belöningsutskottet informerade chefen för avdelningen för statens ägarstyr...