Många vill bli apotekare i Esbo

Det finns stort intresse för att bli apotekare i Esbo. Bild: Niklas Tallqvist/HBL-arkiv

Det har varit stort intresse för att bli apotekare i Esbo. Tiotals personer har ansökt om apotekslicenser till sex nya apotek i Esbo.

Ansökningsperioden löpte ut i juni. Det är Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet, Fimea, som beslutar om vem som får apotekslicens. Fimea kommer att fatta beslut om tillstånden senast i slutet av augusti.

Många av de som ansökte om nya apotekstillstånd ville ha fler än en licens, men man kan endast få tillstånd att inrätta ett apotek.

Licenssökarna var minst intresserade av området i Jorv. Sammanlagt 14 personer ansökte om att få starta apotek i Jorv, medan omkring 30 personer ansökte om licenser för något av de fem apoteken i övriga Esbo.

Sammanlagt 16 apotek verkar för tillfället i Esbo.

Rättelse, den 23.7.2019: Tidigare i artikeln stod det att sex av de 16 apoteken som för tillfället finns i Esbo "tillhör en läkemedelskedja, medan tio är självständiga". Detta har tagits bort eftersom att det ger en missvisande bild av hur apoteksbranschen fungerar i Finland. Det är endast den statliga myndigheten Fimea som beviljar tillstånd att driva apotek, sjukhusapotek och läkemedelscentraler i Finland, och som övervakar att verksamheten följer lagen och läkemedelstillverkningen är säker. Fimea granskar också marknadsföringen av läkemedel.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning