Många sätt är riktigt dåliga

Bild: Wilfred Hildonen

Finlandisering får en ny betydelse när man ser till hur Finland väljer att förbli stängt i ett Europa som börjar öppna upp. Det finns fler sätt att slå vakt om hälsan än att hålla gränserna stängda.

I fjol våras var det ingen som visste hur hårt covid-19 skulle drabba världen och världsekonomin. Många länder stängde gränserna, det blev förbjudet att samlas i större grupper, skolor stängde och de...