Många pojkar äter för lite frukt och grönsaker

Bild: Lehtikuva/Trond H. Trosdahl

Pojkar och barn ur familjer med en lägre socioekonomisk ställning äter mindre frukt och grönsaker än rekommenderat. Flickor gillar grönsaker mer än pojkar, visar en färsk avhandling vid Helsingfors universitet.

– För pojkarnas del handlar det om hur smakpreferenserna utvecklas på lång sikt. Därför är det anledning att oroa sig för hur mycket grönsaker de äter, så att skillnaderna inte ökar och attityderna blir negativa, säger Elviira Lehto som undersökt 11-åringars matvanor utgående från material som samlats in i tio europeiska länder.

Över 8 100 skolelever, varav 934 från Finland, deltog i studien som utfördes 2009–2010. Resultaten visar att det är mer sannolikt att barn med högre socioekonomisk bakgrund äter tillräckligt med frukt och grönsaker dagligen. Hemma hos dem fanns också oftare grönsaker och frukt, och barnen kände till att det är nyttigt att äta dem.

Viktigt med exempel

Lehto kunde konstatera utgående från materialet att inte endast barnens föräldrar spelar en stor roll då det kommer till matvanorna, utan också barnens vänner. Om föräldrarna och vännerna uppmanar att äta frukt och grönsaker har det en positiv inverkan. Därför borde grönsaker och frukt ingå i familjens gemensamma måltider i ett tidigt skede.

– Föräldrarnas exempel är det viktigaste. Om barnen äter grönsaker och frukter tillsammans med sina föräldrar blir det en rutin, inte ett extra besvär.

Om barnen däremot lär sig ohälsosamma vanor redan i en tidig ålder är det mer sannolikt att de sitter i och att det i ett senare skede leder till olika sjukdomar.

– I vuxen ålder leder för lite grönsaker bland annat till övervikt, högt blodtryck och typ 2-diabetes. Det skulle vara bra att skapa hälsosamma matvanor i en tidig ålder för senare är det svårare att ändra på dem.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03