Många påståenden om "superfoods" håller inte måttet

VAD ÄR HÄLSOSAMT? Över en tredjedel av finländarna tycker det är svårt eller mycket svårt att av avgöra vad som är hälsosamt, enligt en undersökning. – Olika hälsopåståenden används ofta i marknadsföringen av livsmedel, men man ska kontrollera påståenden innan man litar på dem. Mycket är bara marknadsföring, säger överinspektören Sari Sippola på Evira.Bild: Mostphotos

Finländare vänder sig hellre till näringsproffs än till myndigheter för att få kostråd, visar en färsk undersökning. Samtidigt oroar sig Evira för att det är svårt att reglera de hälsopåståenden som används i marknadsföringen av livsmedel.