Många nyanlända kvinnor har utsatts för våld men vågar inte berätta

Gemensamma asylbeslut för familjer är ett systemfel som gör att många kanske inte vågar berätta allt de borde i asylintervjun, säger Inka Lilja, specialplanerare på Europeiska institutet för kriminalpolitik, Heuni. Bild: Dann Pettersson

Många av de kvinnor som söker asyl har varit utsatta för våld eller hot, och ibland fortsätter våldet också i det nya landet. Men trots att det i vissa fall kunde utgöra en asylgrund är det få som berättar. En orsak är gemensamma beslut för familjer.

Tvångsäktenskap, människohandel, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld är inga ovanliga erfarenheter bland de kvinnor som söker asyl i Europa. Det visar en pågående undersökning vid Europeis...