Många nya förmågor inom finlandssvensk film

Som utbildningsansvarig vid den enda högskola som i dag utbildar på svenska inom film i Finland kommer jag dagligen i kontakt med nya talanger.

Det är glädjande att HBL lyfter fram det jubilerande Finlandssvensk filmcentrum (HBL 22.11). Centret gör ett viktigt arbete för att skapa en plats för finlandssvensk film i vår kultursfär. Tyvärr gav artikeln en lite onyanserad och onödigt dyster bild av finlandssvensk film.

Som utbildningsansvarig vid den enda högskola som i dag utbildar på svenska inom film i Finland kommer jag dagligen i kontakt med nya talanger. Jag följer också noga med branschen och våra alumner. Just nu har vi flera lovande unga regissörer som fortfarande studerar eller som nyligen blivit färdiga från Arcada. Jag vågar påstå att utmaningen inte ligger i att det utbildas för få regissörer. Snarare är de finlandssvenska regissörernas problem att de har svårt att komma åt de första regiuppdragen, om de inte knutit kontakter också utanför den finlandssvenska film- och kulturvärlden.

Som helhet ser framtiden ljus ut. Håll ögonen på till exempel Elin Grönblom, Herman Karlsson, Daniela Ollus, Sara Forsius, Sonia Stenius, Joel Rahkonen och Kaya Pakaslahti som alla jobbat med intressanta projekt på svenska under den senaste tiden. Med flera, vill jag tillägga, eftersom en fullständig uppräkning inte får plats i en kort insändare.

Dessutom finns det en mängd utexaminerade förmågor som jobbar inom sina respektive specialområden som fotografer, klippare, ljudplanerare, inspelningsledare och så vidare som har nyttan av att kunna utöva sitt yrke på båda inhemska språken och gör det varje dag.

Fred Nordström Utbildningsansvarig lektor för Film och media, Yrkeshögskolan Arcada

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning