Många marginaliserade unga har ett gemensamt: de har blivit mobbade i skolan

I den färska rapporten "Jag försöker klara mig själv" får unga finländare som hamnat utanför arbets- och studielivet komma till tals. Bild: Sofia Westerholm/SPT

Många suckar högt då väckarklockan ringer och det är dags att gå till arbetet eller skolan. Men hur känns det då man inte har en plats att gå till? Många unga marginaliserade har ett gemensamt.

"Jag har alltid känt mig lite som en förlorare då jag inte klarat mig i skolan och då jag varit arbetslös. Jag har sedan jämfört mig med mina syskon som haft familjer, bilar, egna lägenheter och jobb."

Så beskriver en ung finländare hur det känns att inte ha en plats att gå till om morgnarna.

Enligt Statistikcentralen fanns det i februari 2019 omkring 301 000 arbetsföra 15–24-åringar i Finland. Av dem var hela 59 000 arbetslösa. Det betyder att nästan var femte ung arbetsför finländare går arbetslös.

Samhället arbetar på många plan för att sänka den siffran. En väldigt viktig del har ändå helt glömts bort i det arbetet, anser forskaren Jenni Simonen. De unga själva får mycket sällan komma till tals. De tystas ner och klassas som objekt som ska tas om hand.

I den färska undersökningen "Jag försöker klara mig själv" ger Simonen nu de unga en röst.

Sammanlagt 35 unga finländare har fått tala ut. Gemensamt för dem är att de alla befinner sig utanför både arbets- och studielivet. Men Simonen har funnit att de har något mer gemensamt. De har alla blivit mobbade i grundskolan.

Beaktas som objekt

Undersökningen "Jag försöker klara mig själv" är ett samarbete mellan tankesmedjan E2 och Ungdomsforskningssällskapet. Syftet med undersökningen är att reda ut hur unga som står utanför samhället upplever sin situation och vad de anser att borde göras för att förbättra läget.

Simonen säger att ungdomarna genomgående berättade att de upplever att de ses som objekt som samhället måste ta hand om.

Ungdomarnas framtidsdrömmar var inte alls orealistiska och storslagna. Vad de drömde om var att få ett jobb, att kunna betala sina skulder och att eventuellt en dag kunna försörja en familj.

– Det visade sig vara väldigt viktigt att själv kunna ta ansvar för de skulder man hade. Så gott som alla hade studieskulder, säger Simonen.

Mobbning gemensamt för dem alla

I forskningsrapporten har Simonen delat in de ungas välbefinnande i tre delar: ekonomiskt välbefinnande, socialt välbefinnande och självförverkligande.

– Överraskande var att alla intervjuade hade upplevt mobbning i grundskolan. Det visar på hur starkt mobbning påverkar en persons framtida välbefinnande, säger Simonen.

Det sociala välbefinnandet påverkades i nuläget mest negativt av att ungdomarna fortfarande bar på allvarliga spår av mobbningen samt att de kände sig ensamma. Känslan av att kunna förverkliga sig själv led i sin tur av att många också bar på psykiska problem och att de upplevde att samhället saknade tilltro till dem.

Det ekonomiska välbefinnandet däremot påverkades negativt av att så gott som alla intervjuade hade både studieskulder efter avbrutna studier och skulder på snabblån.

Åtgärder för en ljusare framtid

Var och varför gick det fel? Alla de intervjuade ungdomarna beskyllde sig själv.

– Namnet på forskningsrapporten kommer från ett av svaren. Det framkom tidigt att de unga inte alls är bittra och beskyller samhället. De lägger ansvaret på sig själva, säger Simonen.

Enligt de intervjuade kunde samhället visst underlätta för unga genom att stödja dem i arbetssökande och genom att minska på antalet studerande som avbryter sina studier. Ytterst viktigt upplevdes ändå vara att få bukt med skolmobbningen. De flesta hade upplevt att man i deras fall blundat och inte velat se mobbningen.

Ungdomarnas röster visar att det finns många saker samhället kan göra för att minska på antalet unga som marginaliseras. Simonen vill ändå lyfta fram att det inte enbart är samhällsåtgärderna som spelar roll.

– Alla kan hjälpa genom att minnas tre saker: lyssna, var intresserad och var tillgänglig. De flesta unga ber inte om mer än det, säger Simonen.

Gemensamt för de unga i tankesmedjan E2:s och Ungdomsforskningssällskapets rapport är att:

De hade hamnat utanför studie- och arbetslivet

De hade blivit utsatta för mobbning i grundskolan

De kände att samhället såg dem som objekt som måste tas om hand

De hade ekonomiska skulder, oftast i form av studielån eller snabblån

De ansåg sig själva vara ansvariga för att de hamnat utanför samhället

De hade alla ett husdjur som var väldigt viktigt för dem

De jämförde sig starkt med andra, exempelvis med syskon som hade ett jobb

De drömde om ett jobb, att kunna betala sina skulder och att kunna försörja en familj senare i livet

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Bokåret 2021 på Bokström

Mer läsning