Många liv blir alltför korta

Vi utsätts för mindre tobaksrök och det gör oss friskare.Bild: LOLA LEVAN

Hur friska vi är och hur länge vi lever har fortfarande ett klart samband med inkomstnivån. Om vi vill förhindra onödiga dödsfall krävs en förändring i vården, servicestrukturen och den sociala tryggheten.