Många kommuner permitterar lärare – finlandssvenska kommuner i lägre grad

Fyra svensk- eller tvåspråkiga kommuner har permitterat lärare. Bild: Linnea de la Chapelle/SPT

Finlands svenska lärarförbund anser att kommunerna bör höja skatterna i stället för att skära i utbildningen.

Svenskspråkiga och tvåspråkiga kommuner har permitterat lärare i lägre utsträckning än finskspråkiga kommuner.

– Man räddar inte kommunekonomin genom att spara in på skola och utbildning och det känns betryggande att de flesta beslutsfattarna förstår det här, säger Inger Damlin, som är ordförande för Finlands svenska lärarförbund (FSL).

De svensk- eller tvåspråkiga kommuner som redan beslutat om permitteringar är Karleby, Lovisa och Jakobstad. I Vasa och i Kaskö pågår ännu samarbetsförhandlingar. Sammanlagt pågår samarbetsförhandlingar i 15 kommuner i hela Finland.

Sammanlagt har 65 kommuner fattat beslut om att permittera lärare. Men i 113 kommuner har samarbetsförhandlingarna inte lett till permitteringar eller annan personalminskning. I följande svensk- eller tvåspråkiga kommuner har samarbetsförhandlingarna inte lett till några åtgärder som minskar personalen: Hangö, Ingå, Kyrkslätt, Lojo, Korsholm, Pargas, Borgå och Raseborg.

Höj skatterna

Damlin konstaterar att utbildningsanordnarna antagligen tagit emot statliga understöd som de inte vill tvingas betala tillbaka.

– Det verkar som att undervisningsminister Li Anderssons tydliga uttalande om att man måste betala tillbaka understödet om man permitterar har gått hem, säger Damlin.

FSL anser att man bör höja skatterna framom att skära i utbildningen.

– Det är inte våra barn och unga som ska ta smällen nu, alla skattebetalare måste dela på ansvaret, säger Damlin.

Rättelse 28.8 klockan 11.22: I artikeln stod tidigare felaktigt att Nykarleby hör till de städer som permitterar lärare. Det stämmer inte. Enligt samarbetsförhandlingen 2019 kan anställda i Nykarleby ta frivillig sparledighet. Ifall den anställda inte gör det förbehåller sig kommunen rätten att permittera under hösten 2020. Något sådant beslut har ändå inte tagits.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Mångsidiga museiupplevelser lockar till Lahtis

Mer läsning