Många kommuner har svårt med offentlighetslagen

Kommuner har svårigheter med att följa offentlighetslagen och ge ut information, enligt en undersökning.Bild: Sari Gustafsson

Kommuner har stora svårigheter med att tillämpa lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet och svara på olika begäran om information. Det framgår av en undersökning som stiftelsen Kunnallisalan kehittämissäätiö finansierat.

Enligt undersökningen finns det stora variationer i sakkunskaperna om offentlighetsprincipen och tjänsteförpliktelserna i förvaltningslagen i olika kommuner vilket leder till att de som begär om information inte bemöts jämlikt.

Som en del av undersökningen skickades en begäran om information till alla kommuner i Finland undantaget Åland år 2015. Var tredje kommun svarade inte på begäran.

Undersökningen gjordes av Aleksi Koski och Heikki Kuutti på Jyväskylä universitet.

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00