Många köade för mat på de fattigas slottsfest

Arrangör. Heikki Hursti var arrangör för de fattigas slottsfest på Hagnäs torg.Bild: Lehtikuva/Emmi Kohonen

De mindre bemedlades traditionsfyllda självständighetsdagfest på Hagnäs torg blev i dag en småskaligare fest eftersom Hagnäshallens tillfälliga utrymmen upptar en stor del av torgets yta.