Många jobbar för integration på svenska

Vi behöver lyfta fram betydelsen av att integreras på svenska i tvåspråkiga kommuner och se till att den svenska integrationen är synlig både i statens och kommunens integrationsprogram.

Pär Stenbäck lyfter i sin I dag-kolumn (HBL 18.6) fram ett aktuellt tema och kanske också en ödesfråga för Finland: invandringen och integrationen av dem som kommer till vårt land.

Folktingets och tankesmedjan Magmas befolkningsanalys av Svenskfinland och Sitras rapport Mille väestölle? visar att den finländska befolkningen minskar bland annat på grund av vår låga nativitet. Om vi lyckas med inkluderingen och etableringen av de nyanlända kan vi kanske tackla bristen på arbetskraft i framtiden och hålla vårt utbildningssystem levande och tillgängligt i hela vårt land.

Bildningsalliansen ser det som viktigt att det svenskspråkiga Finland har en mångfald som berikar vår kultur på alla nivåer. Vi jobbar just nu tillsammans med Folktinget för att skapa strukturer för samarbete kring integration på svenska. Det treåriga projektet ska också skapa arenor för kunskapsutbyte mellan nyanlända och finländare för att främja en ömsesidig integration. Målet är att påverka gentemot myndigheter och politiker bland annat i fråga om den integrationspolitiska redogörelse som nu är aktuell.

För att kunna jobba framgångsrikt med att främja integration på svenska måste det göras på många nivåer och med olika parter. Vi måste gemensamt påverka och samarbeta med myndigheter, kommuner och politiker. Vi behöver lyfta fram betydelsen av att integreras på svenska i tvåspråkiga kommuner och se till att den svenska integrationen är synlig både i statens och kommunens integrationsprogram. Vi behöver också jobba för att involvera de nyanlända i vårt arbete och få deras insikter med i vårt påverkans- och utvecklingsarbete. Vi måste lära oss att jobba tillsammans med dem och inte för dem.

Att arbeta med integration är en ständig läroprocess som ger oss möjlighet att ifrågasätta egna tankar, åsikter och inställningar. Det finns alltid skäl att vara självkritisk. Ur den synvinkeln välkomnar vi en diskussion och Stenbäcks tankar kring att erbjuda attraktiva integrationsvägar.

De finlandssvenska fonderna har redan under många år beviljat medel för projekt som främjar integration på svenska. Utan fondernas insats skulle många utvecklingsprojekt inte kunna förverkligas. Av Bildningsalliansens fyra projekt som berör integrationsfrämjande åtgärder har tre fondfinansieringar, bland annat av Svenska kulturfonden och Svenska folkskolans vänner.

Vi är många i Svenskfinland som jobbar med att främja möjligheterna till integration på svenska, men kanske vi behöver bli duktigare på att lyfta fram det arbete som görs och visa på det resultat vi fått genom våra projekt. Bildningsalliansen ser möjligheterna med integration på svenska och vi fortsätter tillsammans med andra aktörer att arbeta långsiktigt med att främja integrationen på svenska.

Moa Thors, ordförande, Henrika Nordin, verksamhetsledare, Bildningsalliansen

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Renoverad funkisbostad inspirerar som härligt stadshem

Mer läsning