Många gamla är självupptagna och nonchalanta och förstår inte alls den stora bilden i pandemin

Det som ju nu är solklart är att vi inte i Finland och inte i Europa kan lita på pensionärernas, inte heller på de yngres, omdöme.

Jag läste besviken och med bestörtning Merete Mazzarellas kolumn "Äldre i isolering" (HBL 21.3). Jag håller gärna med om att jag som en välmående pensionär inte känner mig gammal, trots att jag definitivt är det. Jag medger också att jag har svårt att lyda order. Över hälften av HBL:s läsare har fyllt 65 och många känner säkert på samma sätt. Att populistiskt fria till oss kan vara belönande, men visdomen börjar genom att erkänna fakta. Vi är gamla, många av oss är dessutom självupptagna och nonchalanta. Vi förstår inte alls den stora bilden i coronapandemin.

Beslutsfattarna i hela världen inser bombsäkert att nu står det större saker på spel än att rädda liv bland riskgrupperna. Pandemin hotar att rasera det ekonomiska systemet med ödesdigra följder för oss alla. Vår demokratiska samhällsordning ifrågasätts och som en följd kan maktbalansen i världen rubbas.

Mazzarella skriver att isoleringen av äldre handlar om månader och det är en stor procentuell del av de gamlas återstående liv. Tycker vi själviska pensionärer att vårt liv går till spillo av att sitta på soffan en tid? Är det en mänsklig rättighet att besöka museer och ha tillgång till naturstigar? Mina tankar går till min farmor som isolerades på 1930-talet på grund av tuberkulos. Hon fick inte umgås med eller ens träffa sina små barn. Hon hade inte lyxen av att ondgöra sig över utebliven körsång eller vattengympa. Hon var dessutom säkert rädd för allt annat än att åldras. Hon dog som 25-åring efter en lång tid av isolering.

Jag hoppas på att det "man" funderar på i dag inte är hur man kan stabilisera pensionärernas dygnsrytm. Vår regering funderar säkert på hur de enorma stödpaketen skall finansieras (det är troligt att vi pensionärer inte är de största betalarna!). Hur minimerar man skadorna av ökade konkurser, permitteringar och uppsägningar? Vilken långvarig inverkan kommer det att ha på den unga generationens fysiska och psykiska välmående? Det som beslutsfattarna i Europa måste ta tag i är framtiden för vår kontinent. Vi är i kläm och riskerar att hamna på efterkälken. Kina, Ryssland och USA håller på att stärka sitt inflytande på Europas bekostnad.

Det är symtomatiskt att både ung och gammal ifrågasätter och trotsar myndigheternas order i hela Europa och på så sätt sprider viruset och samtidigt gör hela kontinenten svagare ekonomiskt, politiskt och militärt. Jämför vårt trots med Indien som försätter en miljard människor (tre gånger hela Europas befolkning!) i isolering och med Kinas totalitära åtgärder. Det är inte svårt att tippa vinnarna i detta globala race.

Vi pensionärer har det bra. Vi får vår pension på kontot en gång per månad och blir upprörda då vi måste lyda någon auktoritet. Vi kunde lyfta blicken för ett tag, till exempel ta en titt på nästa generation. Corona för med sig ekonomisk instabilitet som kan ha långtgående personliga konsekvenser. Våra barn utsätts för krav på distansarbete, krav på hemundervisning och ofta önskan om att ha dagisbarnen hemma, allt samtidigt! I stället för att kunna be oss pensionärer om hjälp måste de dessutom gå i butiken för oss. Som tack får de höra på vår frustration om inhiberade språkkurser på arbis.

Regeringen borde nu koncentra alla sina insatser på att stöda de unga. Barnfamiljerna är de som är verkligt utsatta och kommer dessutom att få ta den ekonomiska smällen, både personligt och i form av ökad statsskuld. Det är på tiden att de unga prioriteras i vårt samhälle på bekostnad av oss gamla.

Jag är fascinerad över Mazzarellas logik, hon tycker att medierna bara skriver om coronaviruset samtidigt som hon själv bidrar med sin stora artikel. Det som ju nu är solklart är att vi inte i Finland och inte i Europa kan lita på pensionärernas, inte heller på de yngres, omdöme. Vi väljer våra beslutsfattare som har tillgång till all expertis på området. Vi måste lita på dem.

Dan Högström, pensionär, Helsingfors

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning