Många frågetecken kring regeringens planer på att införa utegångsförbud – "tveksam till lösningar där storebror ser dig"

Blir det ett stopp för den fria rörligheten? Statsminister Sanna Marins (SDP) regering överväger att införa utegångsförbud om smittläget förvärras. Bild: Vesa Moilanen/Heikki Saukkomaa/Antti Aimo-Koivisto/Lehtikuva

Enligt Teuvo Pohjolainen, professor emeritus i offentlig rätt, kan ett eventuellt utegångsförbud sänka tröskeln för att kringgå grundlagsstadgade rättigheter i framtiden.

Statsminister Sanna Marin (SDP) bekräftade på måndagen att det kan bli aktuellt med utegångsförbud om coronasituationen förvärras ytterligare, trots de restriktioner som införs nästa vecka.Stats...