Många fall av covid-19 på Drumsö – incidensen över 700

Incidensen för Drumsö är 718 fall per 100 000 invånare de senaste två veckorna. Antalet fall var 115. Bild: Leif Weckström

Drumsö, södra Nordsjö och Gårdsbacka toppar coronastatistiken i Helsingfors de två senaste veckorna.

Färska uppgifter visar att coronaincidensen i Helsingfors ligger på 374 fall per 100 000 invånare de senaste två veckorna.

Incidensen är högst i områden som Domarby-Torparbacken, Tammelund, Mosabacka, Degerö, Drumsö, Hålvik och södra Degerö.

I Domarby var incidensen allra högst: 1 526 fall på 100 000 invånare.

Många av stadsdelarna har få invånare och därför ger incidensen inte en så noggrann bild av situationen. I Tammelund räckte det till exempel med 24 covidfall för att hamna i gruppen av stadsdelar med hög incidens.

Stadsdelar med både hög incidens och fler än 100 fall de senaste två veckorna är Gårdsbacka, Drumsö och södra Nordsjö.

För Drumsö gäller siffrorna för postnummerområdet 00200.

Gårdsbacka-Ärvings, 129 fall, incidensen 496 fall per 100 000 invånare senaste två veckorna.

Drumsö, 115 fall, incidensen 718.

Södra Nordsjö, 102 fall, incidensen 446.

Mosabacka, 88, 788.

Malm, 76, 542.

Helsingfors centrum-Främre Tölö, 66, 364.

Degerö, 63, 726.

Parkstad 62, 677.

Kvarnbäcken 55, 392.

Hertonäs 54, 461.

Rönnbacka, 50, 403.

Källa: Helsingfors stad

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Bokåret 2021 på Bokström

Mer läsning