Många faktorer präglar barns inställning till böcker

Jag har till min förskräckelse fått höra att det faktiskt ännu finns daghem vars dagliga enda bokstund kan vara just läsvilan.

Bokstunder inom småbarnspedagogiken ser väldigt olika ut på daghemmen i vårt land. Bokarbetet är beroende av många olika faktorer. Det handlar om daghemmets eget bokbestånd, mängden av nya böcker med aktuella ämnen såsom till exempel jämlikhet och klimat. Det handlar om processen då böckerna väljs och köps. Det handlar om att våga välja och läsa konstnärliga böcker med varierande illustrationer för bildtolkning, olika texter och språkkänsla. Boken skall lyfta vardagsspråket och ge barnen nya ord. Det handlar om daghemmets kutym att använda böckerna utvidgat och pedagogiskt. Boken är ett förträffligt underlag till utvidgade läroprocesser redan med mycket små barn.

Bokstundens utformning påverkas även av närheten till kommunens bibliotek och de samarbetsformer och projekt som daghemmen och biblioteken tillsammans har utformat. Att låna böcker är helt gratis, en superb bokfostran inom småbarnspedagogiken är egentligen endast beroende av personalens intresse att hela tiden utveckla sitt bokarbete och sin kunskap om vad som händer i barnens bokvärld.

Daghemmets bokrutiner, barnens goda bekräftande delaktighet under läsningen, värdegrundsarbete, bokval och bokstundens planering, tidpunkter och bästa miljö för läsningen och bokstundens ingångs- och avslutningsceremonier är alla faktorer som präglar barns inställning till böcker samt även inlärning över huvud taget inför kommande skolstart.

Läsvilan kan till sin utformning ofta jämföras med familjernas godnattsaga i hemmet. Man läser kanske lite tystlåtet stillsamt, något barn somnar. Man läser kanske en kapitelbok och den läses av olika personer i personalen olika dagar. Detta innebär att textmelodin och betoningarna varierar. Det kan då vara svårt för barnen att hålla tråden i berättelsen och bli läsinspirerade för framtiden om barnet har sovit igenom ett halvt kapitel.

Jag har till min förskräckelse fått höra att det faktiskt ännu finns daghem vars dagliga enda bokstund kan vara just läsvilan. Som enda bokstund uppfyller läsvilan inte det moderna bokfostrande inspirationsarbetets kriterier. Det finns i vårt land inspirerande kurser och mycket kunskap om utformningen av relevant bokarbete för dagens barn. Dessa ger verktyg och metoder för att dela bokupplevelser med barnen. Gå på dem!

Agneta Möller-Salmela, läsinspiratör, Hangö

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Renoverad funkisbostad inspirerar som härligt stadshem

Mer läsning