Många elever kämpar med procent

Bild: Vesa Moilanen

Åren 2011 och 2012 försämrades kunskaperna i matematik men nu har den negativa trenden stannat upp.

Skolelevernas matematiska kunskaper är på samma nivå som tidigare, bedömer Nationella centret för utbildningsutvärdering. Många elever har ändå bristfälliga kunskaper i olika problemlösningsuppgifter.

– En del av eleverna har svaga färdigheter i procenträkning. De klarar inte av att räkna vad det nya priset är om en 50 euros tröja säljs med 30 procents rabatt. Eller om man tar studielån och borde räkna ut hur mycket man ska betala i ränta, säger experten Sami Julin.

I flervalsfrågor och huvudräkning klarar eleverna sig däremot bättre.

Snittbetygen i matematik var 7,9 bland flickorna och 7,5 bland pojkarna. Eleverna anser att matematik är ett nyttigt ämne, men det är ändå inte särskilt omtyckt.

Kunskaperna mättes i 140 skolor och 4 800 elever deltog.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning