Många elever kämpar med procent

Bild: Vesa Moilanen

Åren 2011 och 2012 försämrades kunskaperna i matematik men nu har den negativa trenden stannat upp.

Skolelevernas matematiska kunskaper är på samma nivå som tidigare, bedömer Nationella centret för utbildningsutvärdering. Många elever har ändå bristfälliga kunskaper i olika problemlösningsuppgifter.

– En del av eleverna har svaga färdigheter i procenträkning. De klarar inte av att räkna vad det nya priset är om en 50 euros tröja säljs med 30 procents rabatt. Eller om man tar studielån och borde räkna ut hur mycket man ska betala i ränta, säger experten Sami Julin.

I flervalsfrågor och huvudräkning klarar eleverna sig däremot bättre.

Snittbetygen i matematik var 7,9 bland flickorna och 7,5 bland pojkarna. Eleverna anser att matematik är ett nyttigt ämne, men det är ändå inte särskilt omtyckt.

Kunskaperna mättes i 140 skolor och 4 800 elever deltog.