Många brister i sommarjobb i servicebranschen – avtal som tillåter att ställa in arbetsturer nytt för i år

Många unga har sitt första jobb inom servicebranschen, till exempel som bärförsäljare. Då lönar det sig att se upp för dåliga villkor. Bild: Congerdesign/SPT

Det är djupt rotat i sommarjobbskulturen att ställa in arbetsskift på grund av regn. Avtal där sommarjobbaren ger sin tillåtelse för det är däremot nytt – och olagligt. Det säger regionförvaltningsverkets jurist.

Återkommande brister i hur företagshälsovården ordnades, hur man kom överens om arbetsvillkoren och hur arbetsskiften planerades. Det är några av de brister myndigheten för arbetstagarskydd konstaterade när den i år granskade 250 sommarjobb.

– Samma problem återkommer varje år, säger juristen Aki Eriksson vid regionförvaltningsverket i södra Finland.

Många av de jobb som granskades var jobb inom servicebranschen som är typiska för unga: glasskiosker, sommarkaféer och stånd för bärförsäljning.

Arbetsgivaren ställde ofta om i arbetspassen beroende på vädret, vilket enligt Aki Eriksson är djupt rotat i sommarjobbskulturen. Nytt för i år var att arbetstagare hade skrivit på kontrakt där arbetsgivaren tillåts ändra på arbetspassen.

– I avtalen kom man överens om att det är ok att ändra på turer när det regnar. Det är olagligt, säger Aki Eriksson.

På över hälften av de ställen som granskades fanns det dessutom något att anmärka i hur företagshälsovården sköttes, och på en femtedel av sommarjobben saknades den helt.

I var femte fall fanns brister i villkoren för arbetsförhållandet. Nästan var tionde arbetsgivare följde inte de lönevillkor man kommit överens om.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Axxell tänker som morgondagens jordbrukare – satsar på samarbete

Mer läsning