Många blev utan löneersättningar i kommunal lönetvist – Helsingfors stad förkastade nästan 400 rättelseyrkanden

Tusentals kommunalt anställda barnträdgårdslärare, socialarbetare och närvårdare har yrkat på ersättningar på grund av felaktigt betalda löner. Helsingfors stad har förkastat nästan 400 av dessa yrkanden. Bild: Mikael Sjövall/SPT

För två och ett halvt år sedan framgick det att tiotals kommuner hade tolkat kollektivavtalet fel och gjort avdrag på lönen till sina obehöriga anställda. Tusentals anställda har yrkat på retroaktiva löneersättningar. Nu blir många av dem utan sina pengar.

Enligt det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet från 2012 har det inte varit tillåtet att betala lägre lön till obehörig personal ifall den anställda har samma arbetsuppgifter som si...