Många bilskolor har bristfälliga prislistor på nätet

Bild: Mostphotos

En stor del av bilskolorna har brister i sin marknadsföring på nätet, uppger Konkurrens- och konsumentverket.

I en övervakningskampanj gjord av regionförvaltningsverken kom det fram att en stor del av bilskolorna inte fyller de krav som ställs av prisinformationsförordningen.

Under våren granskades prislistorna på mer än 400 bilskolor och en påtaglig del av prislistorna hade bristfälligheter. I verksamhetsområdet för Södra Finlands regionförvaltningsverk upptäcktes brister i upp till 75 procent av bilskolornas prislistor.

Lagen kräver att tjänstleverantören har prislistan framme i sin affärslokal och på nätsidor där man säljer tjänster.

Svårt att jämföra priser

Bristfälligheterna var exempelvis att helhetspriset för alla bilskoletjänster som krävs för B-körkortet inte kom fram i prislistan. Informationen var otillräcklig också gällande priset på extra körlektioner, myndighetsavgifter och bilagor som krävs för körkortet.

Otydliga prislistor gör det svårt för konsumenterna att jämföra priser eftersom man inte får en klar uppfattning om vad korkortet egentligen kostar.

– Jag tror inte att de är avsiktligt, det har bara inte uppstått en gemensam praxis inom branschen. Men då det handlar om en central ekonomisk satsning för konsumenten är det viktigt att kunna göra sanningsenliga jämförelser, säger Konkurrens- och konsumentverkets jurist Kristiina Vainio till FNB.

Regionförvaltningsverken har kontaktat de företag vars prislistor var bristfälliga.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46