Många äldre oroliga över hur de ska klara digitaliseringen

Många äldre har svårigheter med att hänga med i den allt snabbare digitaliseringen av samhället. Bild: Ari Sundberg/SPT

En del äldre klarar digitaliseringen galant men alla gör inte det, visar en enkät. Cirka var tionde använder inga digitala tjänster över huvud taget.

Många äldre saknar digitala färdigheter, visar en undersökning som gjorts av Gemensamt ansvar som är Evangelisk- lutherska kyrkans projekt.

Av de över 70 år gamla som svarade på enkäten tyckte nästan en tredjedel att det är svårt att ta nya digitala tjänster, såsom nätbanken eller offentliga tjänster, i användning.

Många upplever att de inte får den hjälp de behöver. Cirka en tiondel av deltagarna i enkäten använder inga digitala tjänster alls. Enkäten visar också att personer med ekonomiska svårigheter är mer bekymrade över hur de ska klara digitaliseringen än de som har det bättre ställt.

Digital klyfta

Nästan 70 procent av de äldre tycker att det blivit enklare att använda olika tjänster när de blivit digitala. Nästan 20 procent upplever att det blivit svårare. Nätet ger möjligheter, men kan också orsaka ojämlikhet, lyder en av slutsatserna.

– En digital klyfta som skapar ojämlikhet löper genom alla åldersgrupper, men är mest påtaglig bland de äldre, säger forskningsdirektör Jaakko Kaartinen från forskningsbolaget Insight360 i pressmeddelandet.

För undersökningen, som genomfördes av Insight360, svarade 500 finländare över 70 år på en enkät. Totalt 300 personer intervjuades i en panel och 200 intervjuades per telefon.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning