Många äldre har aldrig skött ärenden på webben

Främmande värld. Upp till var fjärde senior har aldrig skött ärenden på webben, visar en färsk enkät. Många betalar ändå sina räkningar elektroniskt och har ofta fått hjälp av barn och barnbarn för att komma i gång. Bild: Martti Kainulainen

Många äldre personer har aldrig skött sina ärenden på nätet, framkommer i en enkät som förbundet för äldrevård Valli gjort.

En dryg femtedel av de som svarade på undersökningen sade att de aldrig använt nätet på något sätt. En fjärdedel svarade att de inte har använt elektronisk identifikation.

En del äldre är ändå bekanta med elektroniska tjänster och använder i synnerhet bank- och hälsotjänster på nätet.

På förbundet är man oroliga för att digitala tjänster inte når alla som berörs. Problemet är bland annat att många äldre personer inte äger apparater för nätanvändning.

– Då den offentliga servicen blir allt mer digital är det viktigt att se till att tjänsterna är tillgängliga och lätta att använda. Olika användargruppers jämlikhet och möjligheter att kunna ta del av servicen måste säkras, säger förbundets verksamhetsledare Virpi Dufva i ett pressmeddelande.

Barnen som hjälp

I studien undersöktes också vem äldre får hjälp av när det gäller att sköta ärenden på webben. 80 procent svarade att de fått hjälp av sitt barn eller en annan släkting. Dessutom sade 28 procent att de fått hjälp av en vän eller bekant. Endast 12 procent hade sökt hjälp på bibliotek.

Förbundet betonar att många behöver hjälp för att sköta ärenden digitalt.

– Det är svårt eller omöjligt att få pålitlig personlig hjälp på många orter i dag. Även hälsoskäl som försämrad syn och nedsatt motorik kan förhindra användningen av elektroniska tjänster. Många uppgav att de helt måste förlita sig på anhörigas hjälp, säger utvecklingschef Sanna Kaijanen vid Valli i pressmeddelandet.

Kring 900 äldre personer svarade på enkäten, varav 400 fyllde i blanketten på nätet och cirka 500 på papper. Enligt förbundet var de som svarade på nätet i genomsnitt yngre än de som svarade på papper. 

Bli kock i Axxell

Svenskfinlands kändaste kock, Micke Björklund, har trätt in som mentor och mecenat för Axxells kockutbildning i Karis, för kockutbildningens framtid och Finlands matkultur. 8.10.2019 - 11.40

Mer läsning