Mandelmjölkens bittra eftersmak

Bild:

Debatten om kött mot vegetariskt behöver nyanseras. Idealet är en småskalig, miljövänlig och konkurrenskraftig produktion. Kan vi nå det?

Produktion av kött orsakar stora klimatutsläpp och utarmar biologisk mångfald. Det gäller framför allt där boskap utfodras med soja som odlas på oerhörda och monotona arealer där regnskog har sk...