Månader av distansskola förklarar inte illamåendet bland barn och unga, det ökade med början långt före pandemin

"Det är svårt att vetenskapligt vara säker på vilka effekter distansskola har."

Nu när skolorna ändå är stängda för jullov kunde det vara bra att föra en diskussion om varför det verkar ha blivit politiskt omöjligt att ens föreslå att skolor kunde vara stängda under pandemi...