Man vänjer sig

Det är inte ovanligt att främmande människor ställer personliga frågor och gärna berättar om sina egna personliga problem.

Homo sapiens är en anpassningsbar varelse. Det märker man som tjänsteman i utrikesförvaltningen. Med några års mellanrum kan man finna sig i ett nytt land med nya människor, nya arbetsuppgifter...