Män mindre benägna att söka hjälp på skyddshem

Män är mindre benägna att söka hjälp på skyddshem än kvinnor, visar THL:s enkät. Bild: SPT

Fortfarande finns det många som inte vet att skyddshemmen är gratis och öppna för alla som upplevt våld eller hot av våld i nära relationer.

Finländarna känner överlag bra till skyddshemmen som är avsedda för personer som upplevt våld eller hot av våld i nära relationer. Hela 91 procent av finländarna känner till skyddshemsservicen, visar Institutet för hälsa och välfärds, THL:s, enkät.

Ur enkäten framgår att män är mindre benägna att söka hjälp på skyddshem än kvinnor. Bara 47 procent av männen skulle söka hjälp på skyddshem, jämfört med 73 procent av kvinnorna.

– Vi kan inte dra slutsatser om orsakerna till skillnaderna från enkäten. Under 10 procent av skyddshemmens kunder är män. Det är också bra att understryka att skyddshemmen erbjuder service med låg tröskel till alla offer av våld i nära relationer, oberoende av kön, säger utvecklingschef Joonas Peltonen i ett pressmeddelande.

Av de som svarade på enkäten hade 5 procent upplevt våld i en närrelation under det senaste året.

– Det viktigaste är att finländarna känner till skyddshemmen. Det är en förutsättning för att alla som upplevt våld eller hot av våld i närrelationer vet att det finns hjälp att få.

Gratis och öppet för alla

Staten tog över finansieringen av skyddshemmen 2015. Innan dess kom man in på skyddshem endast med remiss.

– Endast 59 procent av svaranden visste att servicen är avgiftsfri. Däremot meddelade 72 procent att de visste att man inte behöver remiss för att söka sig till ett skyddshem, säger specialist Suvi Nipuli i pressmeddelandet.

Skyddshemsnätverket har från och med 2015 utvidgats till nya orter. Numera finns det minst ett skyddshem i alla landskap. Allt som allt finns det 28 skyddshem i Finland.

Enkäten genomfördes av Taloustutkimus.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning