Man kan göra så, men det är inte rätt

Att läsa en bok är i sig givande, men att sedan prata om boken gör läsupplevelsen ännu mer givande.

Takten i samhället är hård och det som får ta plats är ofta det snabba, fyndiga och tvärsäkra. Det leder till att saker framställs som svartvita, fast det egentligen är hela gråskalan däremellan...