Man dör inte av snus

De svenska siffrorna för män när det gäller tobaksrelaterad död är lägst inom EU trots att cirka 30 procent av männen i Sverige brukar nikotin varje dag.

Göran Lindén (HBL Debatt 27.11) har fel när det gäller snusets hälsoeffekter. Senare forskning visar att man inte får cancer av snus. De svenska siffrorna för män när det gäller tobaksrelaterad död är lägst inom EU trots att cirka 30 procent av männen i Sverige brukar nikotin varje dag. Det finns mer statistik som visar att man inte dör av snus, men väl av cigaretter.

Kolla gärna på de beslut som fattats av British Medical Association, de brittiska allmänläkarna (RCGP), NICE (National Institute of Clinical Excellence), underhusets tekniska och vetenskapliga kommitté, Public Health England och Cancer Research UK.

De har alla beslutat att om patienterna inte kan sluta med cigaretter trots den medicinska hjälp de får bör läkaren råda dem att börja med e-cigaretter. Detta därför att e-cigaretter, trots avsaknad av långtidsuppföljning som finns för snus, med stor sannolikhet är väsentligt mindre hälsoskadliga än traditionella cigaretter.

Skademinimering inom tobaksområdet som vi hoppas att fler regeringar, myndigheter och organisationer skulle anamma och därmed rädda liv och få cigarettrökningen att försvinna snabbare.

Anders Milton, BSc, MD, PhD, ordförande, Snuskommissionen (snuskommissionen.se), Sverige

(Snuskommissionen är en kommission som rapporterar om frågor kring det svenska snuset. Kommissionen finansieras av Svenska snustillverkarföreningen, en sammanslutning av företag som tillverkar, marknadsför och säljer snus. Kommissionen säger sig vara oberoende av dess finansiärer. Red:s anm.)

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning