Man döms för oaktsam våldtäkt – första domen med nya samtyckeslagen i Sverige

Högsta domstolen har kommit med sin första dom i ett målet där samtyckeslagen prövas. Bild: Magnus Andersson/TT

Det var fråga om en oaktsam våldtäkt när en man i Västerbotten hade sex med en kvinna han övernattade hos. Högsta domstolen gör därför en annan bedömning än den tidigare bedömning som både tingsrätten och hovrätten gjort, när den kommer med sin första dom enligt nya samtyckeslagen.

Fallet rör en man och kvinna i Västerbotten, som hade haft kontakt med varandra på sociala medier under en längre tid. När mannen ville sova över hos kvinnan sade hon ja, men gjorde klart att hon inte ville ha sex med honom.

Trots detta började mannen vid övernattningen att ta på kvinnan, och tvingade sig på och började ha sex med henne. Kvinnan har beskrivit hur hon blev helt stel när mannen började röra vid henne, men hennes passivitet var heller inget som fick mannen att försöka förvissa sig om att hon verkligen ville.

Tidigare har det krävts hot, våld eller tvång eller att gärningsmannen har utnyttjat offrets särskilt utsatta situation för att en handling ska räknas som våldtäkt.

Från och med 1 juli 2018 utgår i stället lagen från att sex ska vara frivilligt – är det inte det så är det olagligt. I nya lagtexten står att domstolarna särskilt ska beakta "om frivillighet har kommit till uttryck genom ord eller handling eller på annat sätt".

Två nya brott har också förts in i brottsbalken, oaktsam våldtäkt och oaktsamt sexuellt övergrepp. Det innebär att gärningsmannen kan dömas för exempelvis våldtäkt – även om det inte fanns ett sådant uppsåt – om personen varit grovt oaktsam gällande att den andra inte deltar frivilligt.

Var oaktsam

Både tingsrätt och hovrätt har ansett att kvinnan i Västerbottensfallet inte deltagit frivilligt, och dömde därför mannen för våldtäkt. Men Högsta domstolen resonerar annorlunda, och dömer mannen för det nya brottet oaktsam våldtäkt, skriver den i ett pressmeddelande.

För ganska precis ett år sedan skedde den omtalade lagändringen i Sverige. Sexualbrottslagstiftningen skrevs om, så att den nu utgår från att sex ska vara frivilligt. Är det inte det så är det olagligt.

Andra krav

Tidigare hade det krävts hot, våld, tvång eller att gärningsmännen utnyttjat offrets särskilt utsatta situation (exempelvis att hen varit berusad, har sovit eller känt allvarlig rädsla) för att en handling skulle räknas som våldtäkt. I den nya lagtexten står att domstolarna särskilt ska beakta "om frivillighet har kommit till uttryck genom ord eller handling eller på annat sätt".

Mannen i det aktuella fallet nekar till brott och hävdar att han fått uppfattningen att hon ville ha sex. Han har också påpekat att han avbröt sexet då han märkte att kvinnan inte ville fortsätta.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Mångsidiga museiupplevelser lockar till Lahtis

Mer läsning