Man döms för människohandel – lockade sex kvinnor till Finland för prostitution

Bild: HBL-arkiv

En rumänsk man döms till fängelse i fem år och sex månader för människohandel och koppleri. Offren är sex unga kvinnor från Moldavien som mannen tagit till Finland för prostitution. Många liknande fall kommer aldrig till polisens kännedom, bedömer expert.

Helsingfors tingsrätt har dömt Bogdan-Vasile Ciubotaru till fem år och sex månaders fängelse för fem fall av människohandel och ett fall av koppleri. Offren är i åldern 18–25 år.

Enligt domen har han organiserat de sex kvinnornas resa från Moldavien till Finland, skaffat dem bostäder här och sett till att annonser på kvinnorna läggs ut på internet för att möjliggöra sexhandel.

För lägenheterna, annonserna och resorna har kvinnorna betalat betydande summor. De har haft 200–600 kunder per man, 3–8 kunder per dygn. "Antalet gånger kvinnorna har utnyttjats är stort", konstaterar tingsrätten.

Kvinnorna har tjänat tiotusentals euro, men har fått behålla en bråkdel. Mannen i sin tur har spelat stora summor på casino.

Kvinnorna har varit medvetna om att de kommer till Finland för prostitution, men har enligt tingsrätten blivit vilseledda om förutsättningarna och förtjänster.

De har lockats till Finland i hopp om ett bättre liv, och när de anlänt – så gott som penninglösa – har de hamnat i en beroendeställning till mannen. Han har utövat psykisk makt över dem även om de fysiskt har kunnat röra sig fritt.

I fem av fallen anser tingsrätten att kvinnorna är offer för människohandel. Ciubotaru har utnyttjat deras beroendeställning och skyddslösa läge, som det formuleras i lagen. De har också vilseletts om vad de kommer att tjäna, och vilka kostnader de behöver stå för.

Vad beträffar en av kvinnorna anser tingsrätten att hon inte varit i ett beroendeförhållande till mannen. I det fallet döms han för koppleri.

Ciubotaru nekade under rättegången att han skulle ha gjort sig skyldig till människohandel men erkänner koppleri. Han häktades i fjol somras.

Domen har inte vunnit laga kraft och kan överklagas. Rättegången hölls bakom stängda dörrar.

Stort mörkertal

Venla Roth är överinspektör vid Diskrimineringsombudsmannen och expert på människohandelsfrågor. Hon välkomnar domen, som är ovanlig i sitt slag i Finland inte minst för att det handlar om utländska kvinnor som har organiserats att komma till Finland.

Samtidigt betonar hon att det inte betyder att det inte skulle finnas fler liknande fall – snarare tvärtom.

– Det är sannolikt att det förekommer en hel del människohandel förknippad med sexuellt utnyttjande, men de kommer inte polisen till kännedom.

Venla Roth efterlyser större satsning från polisens sida och också politiska beslut om att satsa resurser på utredning och avslöjande av människohandel kopplad till sexuellt utnyttjande.

– De kommer inte fram genom polisanmälan. Gör polisen aktivt arbete här visar man också att Finland inte är lockande, eller så lockande, för den här typen av människohandel. Polisens arbete är ett viktigt sätt också för att förhindra den.

När Helsingforspolisen informerade om fallet i höstas uppgav polisen att man letar efter kvinnornas kunder. Prostitutionen ska ha skett i bland annat Helsingfors, Vanda, Esbo, Lahtis, Tammerfors, Seinäjoki, Vasa och Uleåborg.

Bogdan-Vasile Ciubotaru har haft också andra personer till sin hjälp.

Annons: Förvaringstjänster ny nisch för Grabbarna Flytt

Finlandssvenska företaget Grabbarna Flytt har på sina fem år vuxit så det knakar. Förutom flyttservice och logistiska tjänster åt både privathushåll och företag kan man som nyhet nu också erbjuda förvaring. 14.2.2020 - 10.44

Mer läsning