"Man behöver inte hänga med på alla plattformar"

Laura Sillanpää anser att det oftast bara talas om de negativa aspekterna med sociala medier. Bild: Richard Nordgren

Sociala medier är vardagsmat för allt fler och något helt oförståeligt för andra. Gemensamt för alla sociala medier är att folk söker sig dit där vännerna finns.

Sociala medier uppdateras, det kommer nya och en del faller bort när folk slutar använda dem. Sociala medier är hela tiden aktuella och för många en viktig del av vardagen.

– Användningen av sociala medier är en inrotad vana hos många, något som hör till livet och som man inte funderar på så mycket, säger Laura Sillanpää, projektledare vid Sällskapet för mediefostran.

Vem som använder vilka sociala medier och till vad varierar stort mellan olika åldersgrupper men också mellan individer.

– I Finland använder unga under 20 år Snapchat och Tiktok medan 20–30-åringar finns på Instagram och Facebook. Bland 20–30-åringar är användningen av Facebook på väg ner medan den ökar bland äldre i åldern 50+. Det är mycket svårt att ge exakta siffror eftersom det varierar så mycket mellan olika individer vilka sociala medier de använder, säger Sillanpää.

De mest använda sociala medierna i Finland är Whatsapp, Youtube och Instagram. Speciellt meddelandetjänsten Whatsapp är populär i alla åldersgrupper, enligt Sillanpää.

Vänner lockar

Olika åldersgrupper är ute efter olika saker då de använder sociala medier vilket leder till att de söker sig till olika plattformar.

– Unga skickar mycket bilder och delar med sig av vardagen till sina vänner på sociala medier. Innehållet de delar är inte alltid det viktiga utan det viktiga är att upprätthålla kontakten med vänner. De söker också information via sociala medier och använder dem som nyhetskanaler.

Äldre däremot söker sig ofta till sociala medier för upprätthålla kontakt med bekanta och se vad andra gör. Intresset för vad barn och barnbarn gör lockar också äldre till sociala medier, enligt Anna Bergman som lett en kurs i sociala medier för äldre på Arbis under hösten.

– Det finns ett intresse bland äldre för allt som deras barnbarn talar om. Ofta räcker det för dem att använda sociala medier för att vara i kontakt med vänner och familjemedlemmar, de har inte lika stort behov av att hänga med i vad som händer runt världen via sociala medier, säger Bergman.

Enligt Bergman fungerar sociala medier lite som telefonkataloger och adressböcker, det är samma information som numera finns på nätet.

Snabb utveckling

Största delen av forskningen kring sociala medier är redan föråldrad eftersom sociala medier utvecklas väldigt snabbt hela tiden. Därför är det svårt att med säkerhet säga hur det sociala medielandskapet kommer att se ut om bara något år.

– Vissa plattformar växer snabbt och är trendiga en tid, sedan minskar de i popularitet och folk övergår till andra, säger Sillanpää.

Den vanligaste orsaken att använda sociala medier, för alla åldersgrupper, är att umgås med vänner och familj, enligt Laura Sillanpää. Bild: Richard Nordgren

Vilka sociala medier som blir långlivade beror enligt henne mycket på servicen plattformen erbjuder.

– De sociala medierna måste hänga med i tiden och utveckla sin service enligt användarnas intresse för att hållas relevanta. Instagram är ett bra exempel på hur sociala medier försöker förnya sig och utvecklas. Instagram har i år testat med att dölja antalet gilla-markeringar på inlägg i flera länder.

Behöver inte använda alla

Eftersom de sociala medierna utvecklas snabbt och det kommer nya hela tiden kan det vara förvirrande att veta var man ska börja och vilka det gäller att använda.

– Det gäller att utgå ifrån vad man är intresserad av och vad man vill åstadkomma. Vid all medieanvändning är det viktigt att tänka på att göra sådant som ger en glädje och får en att må bra, säger Laura Sillanpää.

Många sociala medier har liknande funktioner och kan vid första anblicken vara svåra att skilja åt. Till exempel har både Snapchat, Facebook och Instagram en händelsefunktion. Händelser, eller storyer, är inlägg som syns på de sociala medierna i endast 24 timmar. På Facebook, Instagram och Youtube går det också att spela in live-videor. Trots de liknande funktionerna har alla sociala medier ändå sina egna nischer.

– Snapchat till exempel fungerar enligt principen att meddelanden försvinner efter några sekunder. Instagram däremot är väldigt visuellt och fungerar som en marknadsföringsplattform för flera aktörer, säger Sillanpää.

Twitter har i Finland, enligt henne, alltid varit ett forum främst för sakfrågor och nyheter. I övriga världen används Twitter också av unga lite på liknande sätt som andra sociala medier, men här är Twitter främst en plattform för yrkesverksamma.

Facebook har blivit ett viktigt forum för intern kommunikation för många organisationer.

– De unga är inte så aktiva på Facebook mer, de går mest in och tittar där. Men man måste också komma ihåg att när man talar om unga så menar man ofta under 20-åringar fast unga per definition är ända upp till 29-åringar. Inom åldersgruppen 20–30 år ser användningen av sociala medier väldigt annorlunda ut än i åldersgruppen under 20.

Trots att de sociala medierna används för lite olika ändamål är både Sillanpää och Bergman överens om att man inte behöver ha alla appar.

– Inga tjänster är bättre än andra. Man ska utgå från sina egna behov när man väljer vilka man använder. Genom att prova sig fram lär man sig vilka sociala medier som möter ens behov, säger Sillanpää.

Föräldrar kan undra vad barnen håller på med på sociala medier. Vill man själv gå med och förstå tipsar Sillanpää att man ska visa intresse och fråga barnen.

– Då känner barnet sig också tryggt och vågar kanske också berätta om eventuella tråkiga upplevelser på sociala medier.

Negativa sidor

Att det finns många negativa sidor med sociala medier är känt. Nätmobbning, hatretorik, nätfiske, grooming, alltså att en vuxen försöker få sexuell kontakt med yngre tjejer via sociala medier, och internetberoende diskuteras ofta.

Enligt Sillanpää finns det både positiva och negativa sidor med det mesta. Sociala medier är inget undantag. Hon menar att medier gärna lyfter upp det negativa eftersom det säljer.

För många, speciellt unga, är den digitala världen en invand del av vardagen, enligt Laura Sillanpää. Bild: Richard Nordgren

– Jag brukar jämföra att använda sociala medier med att röra sig i trafiken. Att röra sig i trafiken kan vara väldigt farligt om man inte har koll på reglerna och inte använder reflex. Det är samma sak på sociala medier. Om man lär sig använda dem, känner till spelreglerna och ser varningstecken går det bra, säger Sillanpää.

Vad gäller det då att tänka på när man använder sociala medier?

– Det är viktigt att tänka på vad man går med på då man använder en social plattform, sällan läser folk användarvillkoren men det borde man. Redan när man laddar ner en app på sin telefon blir man ofta tvungen att acceptera att appen får tillgång till ens telefonkontakter och kamera. Man borde medvetet reflektera över om det är okej för en innan man går med på det, säger Sillanpää.

– Man ska komma ihåg att det man lägger ut på sociala medier ofta är öppet för alla. Vad man lägger ut är på ens eget ansvar, därför ska man till exempel inte skriva på sociala medier att man ska åka på längre resor eller liknande, säger Bergman.

Viktigt är också att inte lägga ut personuppgifter offentligt om man inte vill dela dem. Undvik att berätta var man bor och minderåriga ska undvika att avslöja vilken skola de går i.

När det gäller minderåriga uppmanar Sillanpää också att man kommer överens om spelregler på sociala medier.

– Man kan till exempel gemensamt med barnet komma överens om ifall det är okej att ladda upp bilder på sitt ansikte på sociala medier eller inte. Att i början följa med och vara den som accepterar vänförfrågningar barnet får hjälper också till att skapa en trygg miljö för barnet på sociala medier. Ju äldre barnen bli desto mer ansvar måste de sedan själva få ta över sina sociala medier, säger hon.

Sociala medier: Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, Tiktok, Linkedin.

Meddelandetjänster: Whatsapp, Telegram, Signal, Messenger.

Videodelningstjänster: Youtube.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning