Man baxnar över sjukvårdens nonchalans

Har Finland överkapacitet på vårdpersonal eller är det frågan om brist på omdöme?

Det är så man baxnar! Finlands regering utlyser undantagsförhållande. Skolor stängs, människor uppmanas jobba på distans och 70-plussare beordras att hålla sig hemma. Allt detta på grund av att landet allvarligt hotas av ett virus.

Vad gör den vitalaste sektorn inför ett sådant hot? Jo, hälsovårdsinstitutionerna med THL i spetsen utfärdar direktiv till medborgarna om återhållsamhet i sina sociala aktiviteter och restriktioner vid inresa till landet. Men verkar samtidigt totalt glömma sin egen bakgård. Det är åtminstone den uppfattningen man får när man hör nyheterna om att en kirurg som kommer från ett smittoområde går raka vägen till jobbet i det centrala sjukhuset för hjärt- och kärlsjukdomar och försätter över tio andra kirurger ur spel, en smittad skötare går till jobbet på Barnsjukhuset och försätter tiotals andra i karantän och som socker i bottnen reser över hundra ortopeder mitt i epidemin till Lappland för en kurs(!) och blir smittade och satta i karantän!

Har Finland överkapacitet på vårdpersonal eller är det frågan om brist på omdöme? Hur är detta möjligt när hälsovårdssektorn är den första som borde ha haft strikta regler för hur personalen skall agera inför hotet om en förestående epidemi? Minister Mika Lintilä sade i tv ungefär följande "... nu gäller det att få saker gjorda, domarna får komma senare ...". På hälsosidan har man nog gjort, men definitivt gjort fel och man får hoppas någon instans utnyttjar sin karantänstid till att fundera på lämpliga följder för ovannämnda ofattbara brist på adekvat agerande. Som en medborgare som hittills starkt litat på en professionell hälso- och sjukvård i Finland önskar jag att dylika brister i organisationen korrigeras så att liknande fadäser kan undvikas inför framtida hälsohot.

Göran Langhoff, Helsingfors

Skapa din framtid vid Yrkeshögskolan Novia

Yrkeshögskolan Novia är en studerande- och arbetslivsnära entreprenörsmässig högskola med högklassig utbildning på fyra orter: Vasa, Åbo, Raseborg och Jakobstad. Novia har ca 4000 studerande, och vi tog pulsen på några av dem. 19.3.2020 - 15.23

Mer läsning