"Man är inte nationalist bara för att man värnar om sitt modersmål" – Justitieministeriet vill medla i den polariserade språkdebatten

Enligt justitieminister Antti Häkkänen är det inte alltid befogat att skriva sin avhandling på engelska. Finska och svenska borde också vara vetenskapliga språk, annars riskerar fackspråket att dö ut. Bild: SPT/Sören Jonsson

Finska språket är i kris om all vetenskaplig forskning görs på engelska i Finland. Man ska klara sig på finska eller svenska, säger justitieminister Antti Häkkänen (Saml).

– Språk kan svetsa samman en nation, men språk kan också splittra en nation. Språket är en mycket viktig del av vår vardag, så det är klart att språkfrågor väcker känslor, sade Antti Häkkänen när han...